VOL020徐cake超高清写真套图51P徐cake模范学院

VOL020徐cake超高清写真套图51P徐cake模范学院

歌括∶保产无忧归芎芍,黄浓朴生甘草。手少阴脉起心中,下膈直与小肠通,支者还从肺系走,直上咽喉系目瞳,直者上肺出腋下,后肘内少海从,臂内后廉抵掌中,兑骨之端注少冲,多气少血属此经,是动心脾痛难任,渴欲饮水咽干燥,所生胁痛目如金,胁臂之内后廉痛,掌中有热向经寻。

用桂通肾气以生肝,桂色赤,而为百木之长,肝主血而属木也。阴阳不谬,而后寒暄无不投。

溃坚汤内枳砂仁,半夏陈皮厚朴寻;香附当归木香术,山楂用尽积皆平。补中益气用归芎,人参白术与茯苓。

一月两度冲经致,三月一致曰居经;七月无经损是的,取经汤子急家寻。阳明之脉手大肠,次指内侧起商阳,循指上连出合谷,两筋岐骨循臂肪,入肘外廉循外,肩端前廉柱骨傍,从肩下入缺盆内,络肺下膈属大肠。

如险证透发不起者,服之即起。 如曰吸门,必先呼出而后能吸入,有如辘轳之有升有降也。

谵语,脉洪大者生,厥逆而脉微者死。气何以为卫?

Leave a Reply