ROSI写真第2545期妹子居家撩衣真空露傲人豪乳17PROSI写真

ROSI写真第2545期妹子居家撩衣真空露傲人豪乳17PROSI写真

若大小便秘结烦躁,用山栀子汤,猪尾血调脑子治之,自利不食者不可用。若遍身浮肿或呕吐者,用小柴胡汤加白术、陈皮、茯苓。

 肝火炽盛,能生心火,而喜笑不休者,用柴胡清肝散。后每劳役,目中作胀不能开合,朝用补中益气汤,夕用五味异功散而愈。

一小儿臀疽将愈而作渴,小便频数,面色常赤,脉洪数,按之无力,尺脉为甚,余谓禀父肾虚。后复作,兼项间结核,另服败毒药,口舌生疮,余用四味肥儿丸而愈。

盖痘疹乃秽血所发,邪结肺胃,毒瓦斯自然上越也。后语其故,犹不信其效至此也。

一小儿臂外侧患毒,此属肺经部分,先用神效解毒散加桔梗二剂,肿痛顿减;次用托里消毒散,而脓溃将愈。其时同患此症,用犀角丸、化毒丹,伤其脾胃者,俱致不起。

口渴便秘,热毒内蕴也,用四顺清凉饮,佐以如圣饼。血出不止,或发寒热者,气虚而肝火内动也,用四君、芎、归、柴胡。

Leave a Reply