asmr系列视频一区二区三区

asmr系列视频一区二区三区

而芍药亦未尝酸敛也。阴虚火旺,则热逼膀胱,而气不能化矣;

哕脘有声亦无物,声音重大浊长依;翻胃食已即来吐,也有朝食暮吐之。眉批∶一本有或用猪胃一个。

 大肠血虚者,润肠滋水饮,火盛加生地、当归。曰∶非此之谓也,夫天地阴阳之道,在无形之气,曰阴、曰阳;有形之征,曰水、曰火;在人之元神,曰气、曰精。

 疝瘕、积聚,可坚急实强,不可沉小而虚弱。仲景用麻黄配石膏,能发阳明水液之汁,白虎汤解阳明燥热之渴,又主风热发斑。

 盖有不测之神,斡旋宰制于其间也。 心腹痛,沉细则可,坚洪则否。

譬之天地冲和候,凡水澄波彻底清;天气炎蒸水混浊,湿热道理了然明。盖气味辛甘,而体质疏松如肌理,但其性沉重,色白若金,故直从阳明而达于外也。

Leave a Reply